Tag: میراث

گزیده‌‌ بیانیه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس

آذر جوادزاده , January 16th, 2021


متون پایه‌ی بیانیه‌ی ۲۰۰۳ برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس برگردان:  آذر جوادزاده   میراث فرهنگی تنها بناها و یادمان‌های گذشته نیست. این میراث همچنین در باره‌ی سنت‌های…


→انسان‌شناسی و فرهنگ