Tag: مینیاتور

مینیاتورها در غم سیاوش خود

ناصر فکوهی , October 27th, 2020


به یاد عباس معیری (۱۳۱۸-۱۳۹۹) امروز سخن‌ گفتن از مرگ، گویی به مشغولیتی پیوسته برای کسانی بدل شده که هنوز زنده مانده‌اند؛ گویی همه ما به بازیگران ناخواسته…


→انسان‌شناسی و فرهنگ