Tag: نئولیبرالیسم

جهانی‌شدن؛ تعریف‌ها، فهم‌ها، رویکردها

تد لولن[۱] (۲۰۰۶ – ۱۹۴۰) انسان‌شناس فقید و استاد دانشگاه ریچموند نویسنده‌ی یکی از چند کتابی است که به گواهی پروژه کتاب‌شناسی دانشگاه آکسفورد[۲] از کتاب‌های مبنایی حوزه‌ی…

نئولیبرالیسم و نسبت آن با بازتولید معمارستاره‌‌ها در ایران

ازآنجاکه معماری به معنای طراحی و برپایی ساختمان‌ها در جامعه کالایی‌شده امروز ارتباط مستقیم با امر اقتصادی یافته و پول، سرمایه و مناسبات بازار در تعیین ارزش‌ها و…