Tag: نام،

نام‌ها و یادها

, June 20th, 2021


نام‌ها و یادها: چگونه با قصه‌ها شهرهایمان را بهیادتر ، آگاه تر و آبادتر کنیم؟ قدرت و جاودانگی، کهنترین آرزو و آرمان بشر بوده اند. گریز از فراموشی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ