Tag: نشر بیدگل

نخستین دموکراسی

مریم رجبی , February 13th, 2021


درباره اهمیت دموکراسی بسیار سخن گفته شده است. در اینجا قصد تکرار آن نیست اما درمورد نقد و معرفی این اثر قصد دارم از کتابی صحبت کنم که…


→انسان‌شناسی و فرهنگ