Tag: نظریات انتقادی

یادداشت‌های پایان قرن (۱)

زهره روحی , April 14th, 2021


مقدمه: کتاب حاضر گزینشی است از نقد و بررسی برخی از نظریات انتقادی مدرن که در طی دهه‌های ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۰ به آزمون درآمده‌اند. هدف از جمع‌آوری و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ