Tag: نظریه های جامعه شناسی

سنت‌های نظری: رویکردها و منشاهای فرهنگی، اجتماعی بدن مندی

لیلا اردبیلی , April 7th, 2021


لیلا اردبیلی سال ۲۰۱۹ انتشارات آکسفورد کتابی با عنوان کتاب راهنمای جامعه شناسی شناختی منتشر کرد که در آن کسانی همچون عمر لیزاردو، اویاتار زروباول، کارن سرلو، و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

گونه‌شناسی نظریه‌های اجتماعی ریسک و خطرات محیطی

حمید رزاقی , April 7th, 2021


ریسک در چند دهه ی اخیر از انحصار دانش تخصصیِ علوم پایه و مهندسی (علوم فیزیکی) که فقط با ابزارهای فنی تخمین زده می شود، خارج گردیده و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ