Tag: نقد معماری

بازتولید خاطره

علی اکبری , November 6th, 2021


بازتولید خاطره نقدی بر پروژه انارستان پدربزرگ در تفت به طراحی پدرام جعفربیگی و نازلی جعفربیگی   در نخستین مواجهه با پروژه ویلای انارستان پدربزرگ، که به‌زعم پیتر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ادبیات و ملزومات نقد اثر معماری

علی اکبری , September 11th, 2021


نقد اثر معماری همانند نقد هر اثر هنری دیگری امری ضروری در فهم اثر و بازآموزی از آن است، چه از منظر فهم وجوه مثبت و چه فهم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ