Tag: نوروزنامه 1400

نوروزنامه ۱۴۰۰

ناصر فکوهی , March 21st, 2021


دی شیخ با چراغ همی‌گشت گرد شهر / کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما / گفت آنک یافت می‌نشود آنم آرزوست…


→انسان‌شناسی و فرهنگ