Tag: نوروز و کرونا

بحران کرونا،‌ ‌یک مساله سیاسی است یا یک مساله بهداشتی

جبار رحمانی , April 6th, 2021


  شیوع موج جدیدی از کرونا،‌ باز هم منجر به گفتگوهایی بر سر نحوه مدیریت بحران کرونا در ایران شد. پرسش آنست که چرا با وجود هشدارهای متخصصان…


→انسان‌شناسی و فرهنگ