Tag: نوسازی

عکاسی از بافت قدیمی و تخریب‌شده اطراف حرم رضوی در مشهد

این پروژه عکاسی نمایانگر فرایند توسعه‌ای  است که چندین سال پیش پیرامون حرم رضوی شروع شده، اما کدام توسعه؟ گذشته‌ای که نابود می‌شود، رخنه‌ی اهداف تجاری به خانه‌ی…