Tag: نوسازی

عکاسی از بافت قدیمی و تخریب‌شده اطراف حرم رضوی در مشهد

, September 5th, 2020


این پروژه عکاسی نمایانگر فرایند توسعه‌ای  است که چندین سال پیش پیرامون حرم رضوی شروع شده، اما کدام توسعه؟ گذشته‌ای که نابود می‌شود، رخنه‌ی اهداف تجاری به خانه‌ی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ