Tag: نیچه

یادداشت‌های پایان قرن (۳۲)

زهره روحی , April 13th, 2022


فصل چهارم: اصالت وجود ماکس وبر، متفکر وجودی مدرنیته (ادامه از قبل ) وبر به معنای دقیق کلمه فرزند خلف عقلانیت مدرنیته و پارادوکس‌های درونی آن است. پارادوکس‌هایی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۲۶)

زهره روحی , January 5th, 2022


فصل سوم: امتزاج افق‌ها  (برای روز چهارشنبه) ۳. نیچه و متفکران خلاق یونان باستان (ادامه از قبل) باری، آنکس که در برابر «شدنِ» هراکلیتوس می‌ایستد، پارمنیدسِ متأخر است….


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۲۵)

زهره روحی , December 22nd, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۳. نیچه و متفکران خلاق یونان باستان (ادامه از قبل) نیچه، آناکسیماندروس را نخستین فیلسوف یونانی می‌داند که به طرح عمیق‌ترین مسئله اخلاقیات پرداخته…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۲۴)

زهره روحی , December 8th, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۳. نیچه و متفکران خلاق یونان باستان «تنها یک فرهنگ اصیل است که می‌تواند حقانیت فلسفه را تائید کند» (نیچه، حکمت در دوران شکوفایی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

کین‌توزی

, January 16th, 2021


ماکس شلر، کین توزی، ترجمه صالح نجفی و جواد گنجی، نشر ثالث، چاپ دوم ۱۳۹۲، ۲۲۶ صفحه ماکس فردیناند شلر[۱] (متولد ۲۲ اوت ۱۸۷۴ در مونیخ، درگذشته ۱۹…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۱۶)

زهره روحی , December 1st, 2020


تصاویری آرمانی (اتوپیایی) در «آبادگری انسانِ منظومه بابلی» ؛ «زِبَر مردِ نیچه» و «چهارگانه ی هایدگر» و اما در ادامه بحث نیچه ، و نیز در تقابل با…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۱۵)

زهره روحی , November 24th, 2020


تصاویری آرمانی (اتوپیایی) در «آبادگری انسانِ منظومه بابلی» ؛ «زِبَر مردِ نیچه» و «چهارگانه ی هایدگر» اما اکنون می‌باید به دوگانه ی اگزیستانسیالیستیِ «نحوه ی زندگی» در اندیشه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۱۴)

زهره روحی , November 17th, 2020


تصاویری آرمانی (اتوپیایی) در «آبادگری انسانِ منظومه بابلی» ؛ «زِبَر مردِ نیچه» و «چهارگانه ی هایدگر» و همین امر ما را وامی‌دارد تا لحظه ای درنگ کنیم و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۱۲)

زهره روحی , November 1st, 2020


تصاویری آرمانی (اتوپیایی) در «آبادگری انسانِ منظومه بابلی» ؛ «زِبَر مردِ نیچه» و «چهارگانه ی هایدگر» در منظومه بابلی، زمین و آسمان، و یا خورشید و ماه، از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ