Tag: هانری لوفبور

رساله‌هایی در مورد شهر، جامعه شهری و برنامه‌ریزی

آذر جوادزاده , February 16th, 2022


رساله‌هایی در مورد شهر (City)، جامعه شهری (Urban) و برنامه ریزی هانری لوفبور برگردان: آذر جوادزاده ۱) دو گروه سؤال و دو دستور کار فوری مشکلات شهر (City)…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

شهر به‌مثابه خانه: زندگی روزمره در فضای شهری

علی اکبری , March 14th, 2021


یکی از مهم‌ترین پیامدهای بودن در فضای میان ساختمان‌ها، پیاده‌محوری و حضورپذیری فضای شهری برای انجام فعالیت‌های روزمره، خاطره‌مندی شهر برای شهروندان است. افراد با حضور در شهر،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ