Tag: هلن گاردنر

هنر در گذر زمان، مرجعی برای تاریخ هنر

, June 23rd, 2021


مقدمه هلن گاردنر [۱] ، تاریخ‌نگار هنر و معلم آمریکایی سده‌های نوزده و بیست میلادی، مؤلف کتاب معروف هنر در گذر زمان [۲] در سال ۱۹۲۶ میلادی است….


→انسان‌شناسی و فرهنگ