Tag: همسان همسری

مروری بر نظریه همسان همسری و جایگاه آن در مناسبات خانواده

توضیح عکس: نمایی از فیلم هامون ساخته داریوش مهرجویی مقدمه پس از ورود انسان به عصر صنعتی و ورود به مدرنیته، سنت‌ها، آداب و رسوم و رفتارهای اجتماعی…