Tag: هنر و فرهنگ

هرم ِ واژگون

ناصر فکوهی , September 29th, 2021


یا وقتی دولت‌ها می‌خواهند فرهنگ‌ها را تصاحب کنند وقتی هرمی را بنا می‌کنند، عقل سلیم، تجربه عملی و شناخت علمی، هر سه حُکم می‌کنند پایه‌ای تا حد ممکن…


→انسان‌شناسی و فرهنگ