Tag: هویت فرهنگی

میراث فرهنگی ناملموس جهانی (بخش آخر)

آذر جوادزاده , June 12th, 2021


غذای مدیترانه ای (Mediterranean diet) قبرس، کرواسی، اسپانیا، یونان، ایتالیا، مراکش و پرتغال آداب غذایی منطقه‌ی مدیترانه در سال ۲۰۱۳  در فهرست نماینده ی میراث فرهنگی ناملموس بشریت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۳)

زهره روحی , April 28th, 2021


فصل اول : اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۱. هویت در فرهنگ و زندگی روزمره یکی از مشکلات کشورهای جهان سوم (و از جمله ایران)، این توقع مردم است،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ