Tag: هویت قومی

هویت‌های چند‌گانه در گفتگو با ناصر فکوهی

ناصر فکوهی , June 1st, 2021


  ۱. چندگانگى فرهنگى (multiculturalism) چیست؟ آیا جامعه‌ای بدون چندگانگى فرهنگى وجود دارد؟ مهمترین خصلتهای که‌ جامعه‌ چندگانگى فرهنگى دارد، چیست؟ دو معنای متفاوت را می توان از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

آغازی بر آموزش زبان مادری در ایران

, September 29th, 2020


بالاخره پس از فراز و نشیب‌های بسیار بود که سال گذشته عده‌ای از معلمان کُرد مهاباد گرد هم آمده و بخش جانبی‌ای برای کتاب درسی ادبیات فارسی تدوین…


→انسان‌شناسی و فرهنگ