Tag: هویت کالبدی

انسان‌شناسی بدن (۳)

فاطمه سیارپور , May 11th, 2022


تصویر: تندیس فرشته بزرگ ساخته چارلز ری، تندیس‌ساز آمریکایی، ۲۰۲۱ انسان‌شناسی بدن: با تأکید بر مطالعه اختلالات تغذیه برگردان فاطمه سیارپور اصلاح بدن به طور کلی، حوزه تغییرات…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۷)

نفیسه ایمانی , June 23rd, 2021


۱-۴-۴ ارتباط فضا و هویت جنسی-جنسیتی کالبد یا بدن به عنوان وجه مادی و فیزیکی وجود انسان در فضا حضور دارد و فضایی را اشغال می‌کند. واقعیت از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ