Tag: هویت

در اهمیت آغاز؛ مجموعه‌ عکس با موضوع سردرخانه‌ها‌

فاطمه رمضانعلی ادوارد برنت تایلر(Edward Burnett Tylor) در کتاب فرهنگ ابتدایی خود فرهنگ را این‌طور تعریف می‌کند:« فرهنگ یا تمدن، در معنای عام و مردم‌نگارانه خود‌، مجموعه‌ای پیچیده هستند…

مروری بر فصل آخر «جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت» (۱)

بازسازی فرهنگی خویشتن نویسنده در این فصل، تمرکز خود را بر مسأله‌ی هویت و هویت‌یابی در دوره‌ی پیشامدرن و دوره‌ی تجدد متمرکز می‌کند. ویژگی‌ها، مکانیسم‌ها و اقتضائات هر…