Tag: واسازی

معرفی کتاب «مقدمه کمبریج بر ژاک دریدا»

, October 27th, 2021


کتاب «مقدمه کمبریج بر ژاک دریدا» نوشتۀ پروفسور لزلی هیل، استاد دانشگاه وارویک انگلستان است. این کتاب در سال ۲۰۰۷ نوشته شد و مؤسسه انتشاراتی علمی فرهنگی، حق…


→انسان‌شناسی و فرهنگ