Currently browsing tag

والتر بنیامین

افق‌های معنا

افق‌های معنا؛ گذری بر اهمیت «حافظه»، «خاطره» و «قصه‌گویی» در ادبیات انتقادی اگنس هلر از فیلسوفان قرن بیستم است که مطالعات او …


→انسان‌شناسی و فرهنگ

بارقه‌های خاطره و حافظه در شهر: «والتر بنیامین» چگونه شهر را به متن تبدیل می‌کند و «مارسل پروست» چگونه آن را می‌خواند؟

والتر بنیامین یکی از مهمترین اندیشمندانی است که نوشته‌های او درباره شهر سرآغاز مطالعات خلاقانه را در حوزه شهر نوید می‌دهد. بنیامین …


→انسان‌شناسی و فرهنگ