Tag: ویروس

انتشار کتاب روزگار کرونا

روابط عمومی , November 14th, 2020


کتاب «روزگار کرونا؛ تأملاتی درباره کرونا ویروس» مجموعه یادداشت‌ها و گفتارهایی از ناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران، است که از سوی موسسه آبی پارسی منتشر شده است….


→انسان‌شناسی و فرهنگ