Tag: ویژه نامه نوروز

یک مطالعه تطبیقی در تاریخ هنر

, June 9th, 2020


شیشه سی و دو جماعت محترفه صنعت پیشه فرضیۀ نقش جنبانی به مدد فن آوری صندوق ساعت مقدمه: برای شناخت ساختار درونی و طرز کار یک دستگاه کم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ