Tag: پاریزیا

پاریزیا: شهامت حقیقت و کردار فلسفه

, April 20th, 2021


سینیه لارسن[۱] برگردان  پیام ‌حسن‌زاده قالب‌ساز در دو مجموعه درسگفتار پایانی که فوکو در کُلِژ دو فرانس در سال‌های ۱۹۸۴-۱۹۸۲ ارائه داد، که تحت عناوین حکومت خود و دیگران[۲]…


→انسان‌شناسی و فرهنگ