Tag: پاندمی

سلامت و مراقبت در دوران پاندمی کروناویروس

ریحانه شهبازی , October 18th, 2021


مصاحبه با دکتر زهره انواری «قانون ۲۰-۲۰ را رعایت کنید؛ ۲۰ مرتبه در روز، به مدت ۲۰ ثانیه دستان خود را با آب و صابون بشویید.» «مراقب ناحیه‌ی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

خودشیفتگی

, April 19th, 2021


برگردان آذر اصغریان خودشیفتگی نقش مهمی در واکنش افراد به پاندمی بازی می‌کند. صفات شخصیتی بر این که آیا افراد باید از دستورالعمل‌ها پیروی کنند یا خیر اثر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مروری بر ادبیاتِ مطالعات مرگ، ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۵)

هاجر قربانی , November 1st, 2020


عمرِ انسان‌شناسی پاندمی و پژوهشِ دربابِ آن شاید به دو دهه نرسد. علتِ پرداختنِ به آن هم تحت تاثیر حضور بیماری‌های عفونی‌ای است که در جهانِ مدرن حضور…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مروری بر ادبیاتِ مطالعات مرگ، ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۴)

هاجر قربانی , October 18th, 2020


انسان‌شناسِ دیگری که در بحث ما می‌تواند از جایگاه مهمی برخوردار باشد ویکتور ترنر است: دانشمندی که به تَبَعِ مطالعات و نظریه‌پردازی‌هایش اگرچه همچون همتایِ خود، ون‌جنپ، مستقیماً…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مروری بر ادبیاتِ ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۲)

هاجر قربانی , September 27th, 2020


درست است که مطالب و یادداشت‌های متعددی، چه به دیگر زبان‌ها و چه در زبانِ فارسی، منتشر شده و بیان می‌کند که کتاب مرگ و مردن کوبلرراس اولین…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مروری بر ادبیاتِ ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۱)

هاجر قربانی , September 20th, 2020


مروری بر ادبیاتِ ماتم، سوگواری و پاندمی‌ها (۱): پایان نظریه الیزابت کوبلرراس؟ شیوعِ ویروس کرونا در اواخر سال ۲۰۱۹ از چین، شهر ووهان، آغاز شد. سرعتِ شیوعِ آن،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ