Tag: پرسه زنی

تنهایی انبوه

, July 7th, 2021


این مطلب ترجمه مدخل دوم از کتاب چهل و چهار نامه از جهان مدرن سیال زیگمونت باومن است. در وب سایت کرونیکل آموزش عالی (http //chronicle.com) می توانید…


→انسان‌شناسی و فرهنگ