Tag: پروتکل های بهداشتی

میزان مشارکت زوار حرم امام رضا در رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام کرونا

وب گاه , May 31st, 2021


فاطمه وطن پرست مقدم   مقدمه بدیهی است که پاندمیک کرونا تاثیرات غیرقابل چشم پوشی ای در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد داشته و شخص ناگزیراست…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

کرونا و زندگی روزمره مردم جهان

وب گاه , May 24th, 2021


پدیده ی کرونا چه تاثیراتی در زندگی روزمره ی مردم در جهان گذاشته است؟ نویسنده: فاطمه حق پرست مقدم مقدمه براساس اصل تطابق انسان با زیست در دنیایی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

پروژه عکاسی از روزهای کرونایی در شهر مشهد

فاطمه افتخاری , April 26th, 2021


با گسترش ویروس کوید-۱۹ در سطح جهانی، سبک زندگی و تعاملات انسانی دست خوش تغییر شده است. کشور ایران نیز به عنوان یکی از مراکز شیوع این بیماری…


→انسان‌شناسی و فرهنگ