Tag: پرونده اینترنتی

دربارهٔ احمدرضا احمدی؛ شب بخیر آقای شاعر

وب گاه , April 30th, 2022


و این احمدرضا احمدی است که مثل تمام نوشته‌هایش صمیمی است. کودکی که در سی‌امین روز اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۹ در کرمان متولد شد. در سرزمینی که آن را خانۀ…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

پرونده‌ اینترنتی مدارس خودگردان افغانستانی در ایران

عاطفه کاظمی , December 6th, 2020


مقدمه: برخورداری از حق تحصیل برای مهاجران افغانستانی در ایران فرازوفرودهای بسیاری داشته است، جریان مدارس خودگردان نیز از دل همین داستان پرپیچ‌وخم بیرون آمده. اگرچه تحصیل برای…


→انسان‌شناسی و فرهنگ