Tag: پزشکی مدرن

بیماری، پیری و مرگ در جامعۀ امروز

ناصر فکوهی , July 6th, 2021


برخی از جوامع، در برخی از دوره‌های تاریخی خود با تجربۀ مرگ به‌صورت فشرده‌ای روبرو می‌شوند و این تجربه که شکلی کاملاً نابرابر در زمان و مکان، در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مرگ در دوردست

ناصر فکوهی , March 17th, 2021


 یادداشتی درباره نبود مناسک سوگواری و مسائل اجتماعی آن  تهران- ایرنا- درهم شکسته‌شدن مراسم و مناسک مرگ که کرونا به وجود آورده است با آسیب‌های بی‌شماری همراه بوده…


→انسان‌شناسی و فرهنگ