Tag: پزشکی

فراسوی تکنولوژی؛ فشارهای پنهان بر بدن زنان در لقاح مصنوعی

تکنولوژی‌های تولید مثل نقش مهمی در زندگی زنان و بهترشدن آن دارند؛ معمولاً در دفاع از تکنولوژی گفته می‌شود که آن‌ها به جنبه‌های پرخطر در به دنیا آوردن…

انسان‌شناسی بدن (بخش ۴ و پایانی)

تصویر: تندیسی از چارلز ری، تندیس‌ساز آمریکایی در ورودی نمایشگاه آثارش در ژرژپمپیدو انسان‌شناسی بدن: با تأکید بر مطالعه اختلالات تغذیه برگردان فاطمه سیارپور   دومین بخش پژوهش…

انسان‌شناسی بدن (۲)

تصویر: تندیس بازگشت به فرد ساخته چارلز ری، تندیس‌ساز آمریکایی. از کاغذ دست‌ساز- ۲۰۲۰ انسان‌شناسی بدن: با تأکید بر مطالعه اختلالات تغذیه برگردان فاطمه سیارپور خاستگاه انسان‌شناسی بدن…

انسان‌شناسی بدن (۱)

تصویر: نصب تندیسی از چارلز ری، تندیس‌ساز آمریکایی انسان‌شناسی بدن: با تأکید بر مطالعه اختلالات تغذیه برگردان فاطمه سیارپور  هدف این مقاله معرفی مفهوم «انسان‌شناسی بدن»است. نویسندگان مطالعه…

جستارهایی انتقادی در انسان‌شناسی پزشکی و سلامت

کتاب «سلامت سوسیالیستی در مناظره با نئولیبرالیسم؛ جستارهایی انتقادی در انسان‌شناسی پزشکی و سلامت» به نقد نظام سلامت کنونی می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «سلامت س…

مردم‌شناسی دانش پزشکی در فرهنگ ایران

پیشگام در مطالعه و بررسی دانش پزشکی در فرهنگهای قومی، خانم اودری ریچاردز[۱] ( ۱۸۸۹- ۱۹۸۴)، مردم شناس افریقا شناس بریتانیایی در انگلستان بود. ریچاردز، از نخستین شاگردان…