Tag: پهلوی

سقوط و محدودسازی حوزه‌های عمومی سنتی در دوران پهلوی

, October 18th, 2021


گزارش توصیفی از اخبار مرتبط با سقوط و محدودسازی حوزه‌های عمومی سنتی در دوران پهلوی با بررسی اخبار روزنامه اطلاعات حکومت پهلوی، در ابتدای سده چهاردهم هجری شمسی،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ