Tag: پوشاک هندوستان

سفرنامه جنوب هند (۳۱)

نسیم کمپانی , September 1st, 2021


روز هشتم در قلعه کوچی امروز باید از قلعه کوچی بیرون بروم و موزه منحصر به فرد Kerala Folklore Museum یا موزه فرهنگ عامه کرلا را که در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ