Tag: پژوهشهای انسان شناسی

موقعیت کنونی انسان‌شناسی

ناصر فکوهی , June 28th, 2021


  ۱- با توجه به اینکه شما سال‌های سال با آکادمی در موقعیت‌های مختلف در ارتباط بودید، چه آسیب‌ها و نقدها را متوجه انسان‌شناسی در مقام یک رشته‌…


→انسان‌شناسی و فرهنگ