Tag: پژوهشهای شهری

مراکز مطالعات شهری (۸)

ملیحه درگاهی , December 8th, 2020


در آغاز مدرسه ی موضوعات شهری و عمومی ((School of Urban and Public Affairs (SUPA) در سال ۱۹۶۷ و به تصویب مجلس قانونگذار تگزاس به عنوان مؤسسه ی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مراکز مطالعات شهری (۷)

ملیحه درگاهی , December 1st, 2020


 مؤسسه ی پژوهش شهری کایندر در فوریه ی ۲۰۱۰ دانشگاه رایس (Rice) به طور رسمی مؤسسه ی پژوهش های شهری را با هدایت اساتید جامعه شناسی، استفان ال….


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مراکز مطالعات شهری (۶)

ملیحه درگاهی , November 24th, 2020


مؤسسه ی مطالعات شهری دانشگاه وینیپگ مؤسسه ی مطالعات شهری شاخه ی پژوهشی مستقلی از دانشگاه وینیپگ (University of Winnipeg) است. این موسسه از سال ۱۹۶۹ مرکز تحقیقی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مراکز مطالعات شهری (۵)

ملیحه درگاهی , November 10th, 2020


مرکز مطالعات شهری دانشگاه ایالت وین (Wayne State University ) (WSU) برای بیش از ۳۰ سال است که به ارائه ی خدمت و پژوهش در علوم اجتماعی جدید…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مراکز مطالعات شهری (۳)

ملیحه درگاهی , October 27th, 2020


 مرکز مطالعات شهری دانشگاه آمستردام مرکز مطالعات شهری یکی از ۱۵ حوزه ی تحقیقاتی برتر دانشگاه آمستردام ((Amsterdam است. این مرکز پژوهشگران شهری از رشته های جامعه شناسی،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ