Tag: پیر بوردیو

دو جامعه‌شناس: پیر بوردیو و زیگمونت باومن

, May 7th, 2022


تونی بلک شاو، برگردان: حمیده محمدزاده، فاطمه محمدزاده این مقاله ترجمه مدخل پانزدهم از بخش دوم کتاب  Routledge Handbook of Leisure Studies نوشته تونی بلک شاو است. در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

وقتی سرمایه‌ اجتماعی به باد می رود!

ناصر فکوهی , July 11th, 2021


گفتگوی روزنامه فرهیختگان با ناصر فکوهی   – تعریف خود از سرمایه اجتماعی بیان بفرمایید، اهمیت بحث سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به حاکمیت از چه حیثی است؟ سرمایه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۱۰)

زهره روحی , June 16th, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۳. ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (ادامه از قبل) بنابراین چنانچه دیده می‌شود بوردیو به «جهان…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۹)

زهره روحی , June 9th, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۳. ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (ادامه از قبل) و اما در خصوص امری دیگر هم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن: (۷)

زهره روحی , May 26th, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۳. ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو «آیا جامعه شناسی علم است ؟ …» ، این پرسشی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (۶)

زهره روحی , October 27th, 2020


اکنون گروهی که هنوز به نوعی، باور به سوژه دکارتی دارند یعنی شناختِ توسط سوژه متفکر (و احتمالا خلاق و …)، ممکن است با توسل به تفسیری که…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (۵)

زهره روحی , October 20th, 2020


  مخالفت علوم انسانی و اجتماعی با دولت ، چنانچه دیده می‌شود ، به جبهه ی مقاومتی می‌ماند که خواهان «تغییر»اتی مشخص در نظام است. و جالب اینکه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (۴)

زهره روحی , October 13th, 2020


و اما در خصوص امری دیگر هم شاید بشود در وهله ی اول بین دیدگاه بوردیو و آلتوسر ، خویشاوندی هایی دید ؛ اما زمانی که خوب به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (۳)

زهره روحی , October 6th, 2020


صرف نظر از «میدان نظامی» که خشونت ، ویژگی غیرقابل تفکیک (ماهیت وجودی) آن محسوب می‌شود و از اینرو نیازی به زیباسازی ندارد، معمولا میدان ها، همراه با…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ساختارشکنی از اقتدار دولت، در جامعه‌شناسی پیر بوردیو (۲)

زهره روحی , September 29th, 2020


گرچه «تمیز و تشخیصِ ناخودآگاهانه ی» قلمروی رفتاریِ عادت واره ها ، کم و بیش بحث هایی هستند که در جامعه شناسی های فی المثل نمایشی و یا…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

بازتابندگی در اندیشه پیر بوردیو

یوسف سرافراز , September 26th, 2020


بازتابندگی، امروز، به بخش جدایی ناپذیر مباحث روش‌شناسی به ویژه در حوزه مردم‌نگاری تبدیل شده است. بازتابندگی آن‌چنان حضور پرقدرتی یافته که نمی‌توان مطالعه‌ی مردم‌نگارانه و انسان‌شناختی‌ای را…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (۱)

زهره روحی , September 22nd, 2020


قبل از هر چیز لازم است از زحمات ناصر فکوهی ، استاد انسان شناسی دانشگاه تهران به خاطر تألیف و ترجمه کتاب «بوردیو و میدان دانشگاهی (دانش و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ