Tag: ژاپن

بازیابی بدن­‌های از دست رفته

وب گاه , December 25th, 2021


“روایت بدن­های آسیب دیده درعکس­های پساجنگ شومی توماتسو و نگاهی به بازنمایی آن در انیمه دورورو” رضوان شعبان نژادیان   فرد مسیحی با زخم­های کلوئیدی، ناگازاکی ۱۹۶۱ این…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

شهر گربه‌ها

فائزه بهلول , April 18th, 2021


« در رمان نوشتن نباید خیلی چون و چرا کرد، من به تاریکی ناخودآگاهم می روم و با دست پر از آنجا برمی گردم. نتیجه اش می شود…


→انسان‌شناسی و فرهنگ