Tag: کارولینای شمالی

مراکز مطالعات شهری (۲)

ملیحه درگاهی , October 20th, 2020


مرکز مطالعات شهری و منطقه ای دانشگاه کارولینای شمالی مرکز مطالعات شهری و منطقه ای دانشگاه کارولینای شمالی(University of North Carolina) (UNC) در سال ۱۹۵۷ بنیانگذاری شده و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ