Tag: کمونیسم

نگاهی به کتاب «کمونیست رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم»

کتاب کمونیست رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم نوشته اسلاونکا درواکولیچ روزنامه‌نگار کروات است که به زندگی روزمره مردم به خصوص زنان در اروپای شرقی کمونیستی بعد از…