Tag: کمونیسم

نگاهی به کتاب «کمونیست رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم»

لیلا اردبیلی , August 9th, 2021


کتاب کمونیست رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم نوشته اسلاونکا درواکولیچ روزنامه‌نگار کروات است که به زندگی روزمره مردم به خصوص زنان در اروپای شرقی کمونیستی بعد از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

معرفی کتاب «فاشیسم»

مریم رجبی , November 24th, 2020


مارکس و انگلس، مقدمه مانیفست مشهورشان را با اعلام صریح این نکته آغاز کردند: «شبحی در اروپا در گشت و گذار است – شبح کمونیسم. همه نیروهای اروپای…


→انسان‌شناسی و فرهنگ