Tag: کنت دوگوبینو

یادداشت‌های سیاسی کنت دوگوبینو

, October 27th, 2020


گوبینو را انسان‌شناسان به‌خاطر «رساله‌ای در نابرابری نژادها» می‌شناسند و ایرانی‌ها به‌واسطه کتابهای «سه سال در آسیا» و «قصه‌های آسیایی». یکی از کتابهای کمترشناخته شده وی، یادداشتهای سیاسی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ