Tag: کوته‌نوشت‌های اجتماعی

کوته‌نوشت‌های اجتماعی(۱): هویت و خاطره

ناصر فکوهی , August 31st, 2022


خاطرت ما، در نهایت، اصلی‌ترین عناصری هستند که هویت‌مان را می‌سازند. و اگر روایتی پیوسته و شخصی از تجربه زندگی‌مان، نتوانسته باشد خاطراتی هویت‌ساز برایمان به وجود بیاورد،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ