Tag: کودتای 28 مرداد

چرا نولیبرال‌های مشکوک از مصدق می‌ترسند؟

ناصر فکوهی , August 23rd, 2021


در ایران، برخی از ماجرا‌ها آنقدر تکرار می‌شوند و آنقدر با کنش‌هایی روبرو هستیم که باید نسبت به آن‌ها واکنش‌های یکسانی نشان داد که گاه احساس فرسایش به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

کودتای ۵۳

ناصر فکوهی , May 2nd, 2021


ناصر فکوهی – انسان شناس – با تاکید براینکه «کودتای ۲۸ مرداد ما را ده‌ها سال به عقب کشید» می‌گوید: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که ثروت اصلی‌اش…


→انسان‌شناسی و فرهنگ