Tag: کودکان کار

جستاری درباره‌ کودکی؛ عصر کودکان کارگر مجازی

ریحانه شهبازی , January 3rd, 2022


کودک، کیست؟ چه سنین و شرایطی را شامل می‌شود؟ این‌ها پرسش‌هایی چالش‌برانگیز هستند که پاسخی یکسان برای آن‌ها وجود ندارد. طبق تعریف کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

کدام کودکان کار

محسن حجاریان , June 26th, 2021


“در زیر این بار –  در زیر بار روزهای مُرده خویش –  اندام درد آلود خود را می شناسم    اندام من، اندام شمعی واژگون است…” (نادرپور) بر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ