Tag: کویید19

روایت مردم‌نگارانه اولین روز کاری بعد از عادی شدن شرایط کرونایی در شهر تهران

کرونا باعث شده که امروز بعد از سه ماه از ثبت ورود رسمی‌اش به ایران، تغییرات بسیار زیادی به وجود آید، شاید ملموس‌ترین تغییر در این رابطه، تغییر…