Tag: گردشگری و فرهنگ

معرفی کتاب بازدید از شهر

ملیحه درگاهی , September 15th, 2020


معرفی کتاب «بازدید از شهر: خیزش توریسم شهری در ایالات متحده، ۱۹۱۵-۱۸۵۰» گردشگران و مسافران اوایل قرن نوزدهم شهرهای آمریکایی را به مانند فضاهای زشتی می دیدند که…


→انسان‌شناسی و فرهنگ