Tag: گفتگوی تمدن ها

آشتی تمدن‌ها

مریم رجبی , September 13th, 2020


هرتزوگ،رومان(۱۳۸۰)،مترجم هرمز همایون پور،تهران:نشرفرزان رومان هرتزوگ زاده ۵ آوریل ۱۹۳۴ – درگذشته ۱۰ ژانویه ۲۰۱۷، سیاستمدار و عضو حزب دموکرات مسیحی آلمان بود .وی از سال ۱۹۹۴ تا…


→انسان‌شناسی و فرهنگ