Currently browsing tag

یادبودها

تسلیت

عکس از مهرداد اسکویی پیام تسلیت دکتر محمد اسدیان به مناسبت درگذشت دکتر اصغر کریمی دریغا، دریغ که بیماری دژخوی کرونا همچنان …


→انسان‌شناسی و فرهنگ

سعادت تا ابد

درگذشت اندیشمند و بزرگمرد زبان و ادب ایران اسماعیل سعادت (۱۳۰۴-۱۳۹۹) روز دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ایران یکی از ارزشمندترین اندیشمندان و …


→انسان‌شناسی و فرهنگ