Tag: Danmark

Å drikke øl på kirkegården: Gravsteder blir møteplasser, sier antropolog

antropologi.info - sosialantropologi i Norden blogg , August 28th, 2019


Å minnes de døde. Assistens kirkegård. Foto: News Oresund, flickr At det vi anser som "vår kultur" er stadig i endring, ser vi også på kirkegårdene. Kirkegården er…


→antropologi.info - sosialantropologi i Norden blogg