Currently browsing tag

ارتباطات, Page 2

هویت مجازی

مصاحبه با چند کاربر اینستاگرام درباره‌ تفاوت‌ها و شباهت‌های خود واقعی و خود مجازی‌شان   هویت مجازی چیست؟ چند درصد از هویت …


→انسان‌شناسی و فرهنگ

سلبریتی

مقدمه برگردان سمانه کوهستانی سلبریتی چیست؟ اجماع نظری اندکی هم در حوزه ی آکادمیک و هم فرهنگ عامه در خصوص اهمیت، ژرفا، …


→انسان‌شناسی و فرهنگ