Tag: تاریخ ایران

انارستانِ لعل‌بار: خلاء توسعهِ تاریخ و فرهنگ‌بنیاد (۳)

, January 31st, 2022


اما اگر رود و گورستان و امامزاده کنار این سایت تاریخی، مرده‌ریگِ بازماندهِ گذشتگانِ ماست، اکنونیان غم و اندیشه‌ چندانی بر حفظ و کاوش و نگهداشت یکی از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

انارستانِ لعل‌بار: خلاء توسعهِ تاریخ و فرهنگ‌بنیاد (۲)

, January 24th, 2022


ازگذشته‌ها،  قمرود این خواهر‌خوانده زنده‌رود و عامل حیات منطقه جبال، با چند رستاقِ (شهرستان امروزی) ایالتِ قم شناسا شده‌است.سرگذشت رستاق ثیمره در محدوده اصفهان و رستاق انار در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

چهل و هشت دقیقه ابتدای مستند «سرگذشت انسان»

, January 5th, 2022


فصل هفده از جلد اول کتاب سینما وتاریخ معاصر ایران همانطور که در نوشته های سینمایی، سال ها عنایتی بر۲۴ دقیقه ابتدای فیلم علف نمی شد[۱]، در مورد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

تاریخ گیلان

ناصر عظیمی , December 6th, 2021


  اشاره: این کتاب چهارمین جلد «تاریخ گیلان» است. پیش تر سه جلد از تاریخ گیلان از آغاز تا برکناری رضا شاه انتشار یافته است. اکنون برای نخستین…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

احداث شهرک‌هاى اقمارى در ایران پیش از اسلام

اصغر کریمی , May 18th, 2021


احداث شهرکهاى اقمارى در ایران پیش از اسلام : نمونه: مداین [۱] با توجه به شهرکهائى که بتدریج از اوایل قرن اول تا اواخر قرن ششم میلادى بر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

جهان از بالا : از استعلایِ سرمایه در برج ها تا استغنایِ هنر در نماها

, February 17th, 2021


  همگان زبانی واحد و الفاظی یکسان به کار می بردند. چون آدمیان به شرق کوچیدند، دره ای در سرزمین شنعار یافتند و آنجا سکنا گزیدند. یکدگر را…


→انسان‌شناسی و فرهنگ